ช่างเจาะน้ำบาดาลปัตตานี

อัพเดทล่าสุด 18 ธ.ค. 2561 16:34:36 น. เข้าชม 5 ครั้ง

รายละเอียดประกาศ

การเจาะบ่อน้ำบาดาลในปัตตานีนั้นต้องคำนึงถึงสภาพทางธรณีวิยาเป็นหลัก เมื่อเรารู้สภาพทางธรณีวิทยาแล้วเราก็จะสามารถกำหนดเครื่องเจาะได้ ว่าจะใช้เครื่องเจาะชนิดใดและต้องเจาะลงไปลึกเท่าไหร่ถึงจะเจอชั้นน้ำบาดาลเครื่องเจาะน้ำบาดาลในปัจจุบันนั้นแบ่งออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ

           ติดต่อหาช่างเจาะบาดาล
บริการรับเจาะบาดาลปัตตานี
ราคาขึ้นอยู่กับ แต่ล่ะพื้นที่ ว่าเป็นหิน หรือทราย แล้วแต่ขนาด และจะใช้รถเจาะแบบไหน
- บริการขุดเจาะบาดาลปัตตานีทำน้ำประปาใช้ภายในบ้าน  
- ปัตตานีรับปรึกษางานระบบประปา ของโครงการบ้านจัดสรร คอนโดมิเนียม โรงแรม รีสอร์ท 
- บริการขุดเจาะบาดาลปัตตานีสำหรับทำการเกษตร นาข้าว พืชผัก ไร่ผลไม้ สวนยางพารา มันสัปหลัง อื่น
- ปัตตานีออกแบบพัฒนาจัดหาแหล่งน้ำให้คุณเพื่ออนาคต 
- ปัตตานีรับปรึกษางานระบบประปา ของโครงการ ปศุสัตว์ ฟาร์มหมู ฟาร์มไก่ และอื่นๆ 
- รับสำรวจหาแหล่งน้ำบาดาลปัตตานีขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ให้คำปรึกษาทุกพื้นที่
- ให้คำแนะนำปัญหาจากน้ำบาดาล 
- บริการทั้งงานเล็ก งานใหญ่ การเจาะน้ำบาดาล
 
การเจาะบ่อเป็นเรื่องทางเทคนิคของช่างเจาะโดยเฉพาะ เจาะน้ำบาดล แต่การเจาะจะได้ผล ต้องอยู่ที่ผู้ เกี่ยวข้องอื่นๆ ด้วยไม่ว่าจะเป็นเจ้าของบริษัทผู้รับเหมาเจาะ หรือผู้จ้างเจาะ หรือแม้แต่ผู้วางแผนการเจาะ ปัญหาสำคัญประการแรกที่เกี่ยวข้อง ได้แก่การเลือกใช้เครื่องเจาะให้ถูกต้อง การเลือกประเภทเครื่องเจาะนี้ ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบสำคัญหลายประการ เช่น วัตถุประสงค์ที่จะเอาน้ำมาใช้ ปริมาณน้ำที่ต้องการ ความลึกของน้ำบาดาล สภาพความแข็งและการวางตัวของชั้นหิน และงบประมาณค่าใช้จ่าย ปัญหาเรื่องการเลือกใช้เครื่องเจาะไม่ถูกหลักนี้มีบ่อยๆ ในประเทศไทย ตัวอย่างเช่น ครั้งหนึ่งบริษัทผู้รับเหมาไปเจาะบ่อในแหล่งหินปูนบริเวณอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยใช้เครื่องเจาะแบบ Reverse rotary เครื่องเจาะประเภทนี้เราทราบกันดีอยู่แล้วว่าไม่อาจจะเจาะในหินแข็ง เช่น หินปูน ซึ่งโพรงมากมายได้ ฉะนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นจึงมิใช่เฉพาะแต่เจาะไม่ลงอย่างเดียว ยังมีปัญหาเรื่องน้ำที่ต้องใช้มากมาย แต่ซึมหายลงไปในโพรงหมดด้วย เมื่อพบปัญหาเรื่องนี้ผู้รับเหมาจึงเปลี่ยนเครื่องมาใช้เครื่องเจาะเพชร ซึ่งก็เจาะได้ลึกถึง 400 ฟุต ตามต้องการ แต่เจาะได้รูขนาด 2.5 นิ้ว จะคว้านรูโตขึ้นเพื่อใส่ท่อกรุก็ไม่ได้ เพราะเครื่องเจาะหัวเพชรไม่ใช่เครื่องเจาะน้ำบาดาล รวมเวลาที่เสียไปเพราะใช้เครื่องเจาะไม่ถูกต้องนี้ประมาณ 6 เดือน ต่อมาทางกรมทรัพยากรธรณีได้รับคำร้องขอจากหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องให้ไปช่วยแก้ไข กรมทรัพยากรธรณีนำเครื่องเจาะแบบใช้ลมเจาะ ไปดำเนินการให้ และเจาะเสร็จภายใน 20 วัน
การก่อสร้างบ่อ(Well Completion)
การทำรูเจาะ ( Hole ) ให้เป็นบ่อน้ำ ( Water Well ) พร้อมที่จะพัฒนาเอาน้ำขึ้นมาใช้ได้ เรียกว่าการทำบ่อ ( Well Completion ) ซึ่งประกอบด้วยการออกแบบบ่อ ( Well Design ) การใส่ท่อกรุท่อกรอง และการกรุกรวด ( Gravel Packing)
 
1.การออกแบบบ่อ
 
การออกแบบบ่อ หมายถึงการนำรายละเอียดต่าง ๆ ที่ได้จากการเจาะบ่อนั้น ๆ มาวางแผนการทำบ่อให้ได้ผลที่สุด ทั้งด้านปริมาณน้ำและคุณภาพน้ำ หลักใหญ่ของการออกแบบ อยู่ที่การใส่ท่อกรุและท่อกรอง ให้ถูกขนาดและถูกตำแหน่งที่ควรจะอยู่ เช่น ท่อกรองจะต้องมีความยาวอย่างน้อย 2/3 ของความหนาของชั้นน้ำ ตำแหน่งของท่อกรองจะต้องอยู่ตรงกับชั้นน้ำ ในกรณีที่บ่อนั้นเจาะผ่านชั้นน้ำเค็ม ก็ต้องกำหนดวิธีการอุดหรือกันน้ำเค็มไม่ให้ปนกับน้ำจืด และเข้ามาในบ่อ เหล่านี้ เป็นต้น เพื่อเป็นอุทาหรณ์ใคร่จะนำการออกแบบบ่อจริง ๆ บ่อหนึ่งมาเป็นตัวอย่างดังนี้ ช่างเจาะบ่อบาดาล
บ่อกรมทรัพยากรธรณีบริเวณใกล้เคียงอำเภอพระประแดง เจาะลึก 900 ฟุต ด้วยหัวเจาะ ขนาด ? 6 1/4 นิ้ว มีจุดประสงค์ที่จะเจาะสำรวจสภาพน้ำบาดาลและชั้นหิน และพัฒนาเอาน้ำจืดขึ้นมาใช้ด้วย บ่อนี้เจาะชั้นกรวดทราย และดินเหนียวสลับกันไปถึงก้นบ่อ จากการตรวจด้วยเครื่องตรวจชั้นน้ำแบบ ไฟฟ้า และแบบกัมมันตภาพรังสี ปรากฏว่า มีชั้นทรายน้ำจืดอยู่ที่ความลึก 252-307 ฟุต
1. คว้านบ่อด้วยหัวเจาะ 15 นิ้ว เพื่อใส่ท่อกรุและท่อกรองขนาด 8 นิ้ว
2. คว้านบ่อลงไปจนถึง 350 ฟุต ละปล่อยให้เศษดินลักรวดทรายลงไปถมถึง 900 ฟุต หากไม่เต็มก็ต้องหาดินหรือทรายจาก
ภายนอกใส่เพิ่มเข้าไปจนเต็มถึงระดับ 350 ฟุต
3. อุดซีเมนต์ในบ่อที่คว้านขนาด 15 นิ้วนี้แล้ว จาก 295 ฟุต ไปจนถึง 350 ฟุต เพื่อไม่ให้น้ำ เค็ม ชั้นล่างเข้ามาปนน้ำจืด
(ระยะจาก 295-307 ฟุต ซึ่งเป็นชั้นน้ำจืดนั้นอุดซีเมนต์ไว้ด้วย เพื่อให้การอุดมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น)
4. ใส่ท่อกรุขนาด 8 นิ้ว จากผิวดินลงไปจนถึงความลึก 270 ฟุต จาก 270-290 ฟุต ใส่ท่อกรองขนาดเดียวกัน โดยใช้ท่อ
กรองขนาดช่องว่าง 50/1000 นิ้ว จากระดับ 290-295 ฟุต อันเป็นระดับซีเมนต์ก้นบ่อ ใส่ท่อกรุอีกท่อนหนึ่งขนาดเดียว
กัน ปลายท่อกรุล่างสุดปิด
5. ใส่กรวดคัดขนาด 1/8 – 1/4 นิ้ว รอบๆ ท่อกรองและท่อกรุ จากระดับ 265-295 ฟุต
6. ช่องว่างระหว่างท่อกรุกับผนังบ่อ ตั้งแต่ผิวดินจนถึง 265 ฟุต อุดไว้ด้วยซีเมนต์อีกครั้งเพื่อกันน้ำเค็มตอนบนลงไปปนน้ำจืด
7. ซีเมนต์ที่ใช้ทั้งหมดคำนวณได้ 18 ตัน ผลการทำบ่อนี้ ปรากฏว่า เมื่อพัฒนาบ่อเสร็จแล้ว ได้น้ำจืดตามความประสงค์   
 
2. การใส่ท่อกรุท่อกรอง
 
ท่อกรุเป็นเหล็กเหนียวใช้ใส่ในบ่อเพื่อเป็นผนังถาวรของบ่อ และเป็นเรือนรับหัวดูดของเครื่องสูบน้ำบาดาลด้วย บ่อทุกบ่อที่จะเจาะในหินร่วนต้องใส่ท่อกรุเพื่อกันไม่ให้บ่อพัง บ่อเจาะในหินแข็งซึ่งเมื่อถูกน้ำแช่นาน จะแตกเปื่อยยุ่ย เช่นหินดินดานก็ต้องใส่ท่อกรุด้วย ส่วนบ่อที่เจาะในหินแข็งซึ่งสามารถจะทรงตัวอยู่ได้ไม่ว่าจะมีน้ำหรือไม่มี ก็ไม่จำเป็นต้องใส่ บ่อที่ไม่ใส่ท่อกรุเรียกว่า บ่อเปิด ( Open Hole )
 
บริการช่างดีดบ้าน รับดีดบ้าน ยกบ้าน บ้านไม้ บ้านปูน โบสถ์ เมรุ ศาลาวัด อาคาร โรงเรียน โครงสร้าง โรงงาน บิด หมุน เลื่อนบ้านตามหลักฮวงจุ้ย ตีเข็มไม้ เข็มปูน
 


รับเจาะบาดาล ปัตตานี

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอกะพ้อ
ช่างเจาะน้ำบาดาลกะรุบี 
ช่างเจาะน้ำบาดาลตะโละดือรามัน 
ช่างเจาะน้ำบาดาลปล่องหอย

 ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอทุ่งยางแดง
ช่างเจาะน้ำบาดาลตะโละแมะนา 
ช่างเจาะน้ำบาดาลน้ำดำ 
ช่างเจาะน้ำบาดาลปากู 
ช่างเจาะน้ำบาดาลพิเทน

 ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอปะนาเระ
ช่างเจาะน้ำบาดาลควน 
ช่างเจาะน้ำบาดาลคอกกระบือ 
ช่างเจาะน้ำบาดาลดอน 
ช่างเจาะน้ำบาดาลท่าข้าม 
ช่างเจาะน้ำบาดาลท่าน้ำ 
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านกลาง 
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านนอก 
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านน้ำบ่อ 
ช่างเจาะน้ำบาดาลปะนาเระ 
ช่างเจาะน้ำบาดาลพ่อมิ่ง

 ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอมายอ
ช่างเจาะน้ำบาดาลกระหวะ 
ช่างเจาะน้ำบาดาลกระเสาะ 
ช่างเจาะน้ำบาดาลตรัง 
ช่างเจาะน้ำบาดาลถนน 
ช่างเจาะน้ำบาดาลปะโด 
ช่างเจาะน้ำบาดาลปานัน 
ช่างเจาะน้ำบาดาลมายอ 
ช่างเจาะน้ำบาดาลลางา 
ช่างเจาะน้ำบาดาลลุโบะยิไร 
ช่างเจาะน้ำบาดาลสะกำ 
ช่างเจาะน้ำบาดาลสาคอบน 
ช่างเจาะน้ำบาดาลสาคอใต้ 
ช่างเจาะน้ำบาดาลเกาะจัน

 ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอยะรัง
ช่างเจาะน้ำบาดาลกระโด 
ช่างเจาะน้ำบาดาลกอลำ 
ช่างเจาะน้ำบาดาลคลองใหม่ 
ช่างเจาะน้ำบาดาลประจัน 
ช่างเจาะน้ำบาดาลปิตูมุดี 
ช่างเจาะน้ำบาดาลยะรัง 
ช่างเจาะน้ำบาดาลระแว้ง 
ช่างเจาะน้ำบาดาลวัด 
ช่างเจาะน้ำบาดาลสะดาวา 
ช่างเจาะน้ำบาดาลสะนอ 
ช่างเจาะน้ำบาดาลเขาตูม 
ช่างเจาะน้ำบาดาลเมาะมาวี

 ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอยะหริ่ง
ช่างเจาะน้ำบาดาลจะรัง 
ช่างเจาะน้ำบาดาลตอหลัง 
ช่างเจาะน้ำบาดาลตะโละ 
ช่างเจาะน้ำบาดาลตะโละกาโปร์ 
ช่างเจาะน้ำบาดาลตันหยงจึงงา 
ช่างเจาะน้ำบาดาลตันหยงดาลอ 
ช่างเจาะน้ำบาดาลตาลีอายร์ 
ช่างเจาะน้ำบาดาลตาแกะ 
ช่างเจาะน้ำบาดาลบางปู 
ช่างเจาะน้ำบาดาลบาโลย 
ช่างเจาะน้ำบาดาลปิยามุมัง 
ช่างเจาะน้ำบาดาลปุลากง 
ช่างเจาะน้ำบาดาลมะนังยง 
ช่างเจาะน้ำบาดาลยามู 
ช่างเจาะน้ำบาดาลราตาปันยัง 
ช่างเจาะน้ำบาดาลสาบัน 
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองแรต 
ช่างเจาะน้ำบาดาลแหลมโพธิ์

 ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอสายบุรี
ช่างเจาะน้ำบาดาลกะดุนง 
ช่างเจาะน้ำบาดาลตะบิ้ง 
ช่างเจาะน้ำบาดาลตะลุปัน 
ช่างเจาะน้ำบาดาลทุ่งคล้า 
ช่างเจาะน้ำบาดาลบางเก่า 
ช่างเจาะน้ำบาดาลบือเระ 
ช่างเจาะน้ำบาดาลปะเสยะวอ 
ช่างเจาะน้ำบาดาลมะนังดาลำ 
ช่างเจาะน้ำบาดาลละหาร 
ช่างเจาะน้ำบาดาลเตราะบอน 
ช่างเจาะน้ำบาดาลแป้น

 ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอหนองจิก
ช่างเจาะน้ำบาดาลคอลอตันหยง 
ช่างเจาะน้ำบาดาลดอนรัก 
ช่างเจาะน้ำบาดาลดาโต๊ะ 
ช่างเจาะน้ำบาดาลตุยง 
ช่างเจาะน้ำบาดาลท่ากำชำ 
ช่างเจาะน้ำบาดาลบางตาวา 
ช่างเจาะน้ำบาดาลบางเขา 
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ่อทอง 
ช่างเจาะน้ำบาดาลปุโละปุโย 
ช่างเจาะน้ำบาดาลยาบี 
ช่างเจาะน้ำบาดาลลิปะสะโง 
ช่างเจาะน้ำบาดาลเกาะเปาะ

 ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอเมือง
ช่างเจาะน้ำบาดาลกะมิยอ 
ช่างเจาะน้ำบาดาลคลองมานิง 
ช่างเจาะน้ำบาดาลจะบังติกอ 
ช่างเจาะน้ำบาดาลตะลุโบะ 
ช่างเจาะน้ำบาดาลตันหยงลุโละ 
ช่างเจาะน้ำบาดาลบานา 
ช่างเจาะน้ำบาดาลบาราเฮาะ 
ช่างเจาะน้ำบาดาลบาราโหม 
ช่างเจาะน้ำบาดาลปะกาฮะรัง 
ช่างเจาะน้ำบาดาลปุยุด 
ช่างเจาะน้ำบาดาลรูสะมิแล 
ช่างเจาะน้ำบาดาลสะบารัง 
ช่างเจาะน้ำบาดาลอาเนาะรู

 ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอแม่ลาน
ช่างเจาะน้ำบาดาลป่าไร่ 
ช่างเจาะน้ำบาดาลม่วงเตี้ย 
ช่างเจาะน้ำบาดาลแม่ลาน

 ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอโคกโพธิ์
ช่างเจาะน้ำบาดาลควนโนรี 
ช่างเจาะน้ำบาดาลช้างให้ตก 
ช่างเจาะน้ำบาดาลทรายขาว 
ช่างเจาะน้ำบาดาลทุ่งพลา 
ช่างเจาะน้ำบาดาลท่าเรือ 
ช่างเจาะน้ำบาดาลนาประดู่ 
ช่างเจาะน้ำบาดาลนาเกตุ 
ช่างเจาะน้ำบาดาลบางโกระ 
ช่างเจาะน้ำบาดาลปากล่อ 
ช่างเจาะน้ำบาดาลป่าบอน 
ช่างเจาะน้ำบาดาลมะกรูด 
ช่างเจาะน้ำบาดาลโคกโพธิ์

 ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอไม้แก่น
ช่างเจาะน้ำบาดาลคอนทราย 
ช่างเจาะน้ำบาดาลตะโละไกรทอง 
ช่างเจาะน้ำบาดาลไทรทอง 
ช่างเจาะน้ำบาดาลไม้แก่น

ประกาศ/โฆษณาอื่นๆ ของสมาชิกท่านนี้

รถตู้ให้เช่าสามโคก

(กรุงเทพมหานคร) - A20 เช่ารถตู้ คุณสัก » 6 มี.ค. 2562

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 32 ครั้ง

รถตู้ให้เช่าบางเสาธง

(กรุงเทพมหานคร) - A20 เช่ารถตู้ คุณสัก » 6 มี.ค. 2562

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 36 ครั้ง

รถตู้ให้เช่าบางพลี

(กรุงเทพมหานคร) - A20 เช่ารถตู้ คุณสัก » 6 มี.ค. 2562

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 41 ครั้ง

รถตู้ให้เช่าบางบ่อ

(กรุงเทพมหานคร) - A20 เช่ารถตู้ คุณสัก » 6 มี.ค. 2562

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 51 ครั้ง

รถตู้ให้เช่าพระประแดง

(กรุงเทพมหานคร) - A20 เช่ารถตู้ คุณสัก » 6 มี.ค. 2562

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 42 ครั้ง

ราคา ไม่ระบุ

 •  สถานะสมาชิก :
  Member
 •  คะแนนหัวใจ : 0.00
  0.00% Complete
 •  ความน่าเชื่อถือ : 0.00
  0.00% Complete
 •  สถิติ : 0.00
  0.00% Complete
 • ผู้ลงประกาศ :
 • ความต้องการ :
 • สภาพสินค้า : ไม่ระบุ
 • วันที่ลงประกาศ : 18 ธ.ค. 2561
 • อัพเดทล่าสุด : 18 ธ.ค. 2561 16:34:36 น.
 • ที่อยู่ :
 • จังหวัด : ปัตตานี
 • เบอร์โทรศัพท์ :
 • Email :