รถเจาะบ่อบาดาลปัตตานี

อัพเดทล่าสุด 6 ธ.ค. 2561 14:13:11 น. เข้าชม 8 ครั้ง

รายละเอียดประกาศ

ปัจจุบันปัญหาความแห้งแล้งของประเทศไทย เป็นปัญหาใหญ่ของพื้นที่ปัตตานี ซึ่งเวลาหน้าฝนน้ำก็ท่วมเพียงไม่กี่เดือนหลังจากหน้าฝน น้ำกลับแห้งแล้ง ซึ่งส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของเรา ทั้งในเรื่องการใช้น้ำอุปโภค บริโภค การเลี้ยงสัตว์ การเกษตร 
ชมผลงานการเจาะน้ำบาดาล
 
         รับเจาะบาดาล ติดต่อ คุณแอ็ด           
ถ้าเราสังเกตุดีๆตอนฝนตก น้ำนอกจากจะไหลลงสู่แม่น้ำลำคลองแล้ว อีกส่วนหนึ่งจะซึ่มลงสู่ดิน
ซึ่งถ้าเราใช้เครื่องมือที่ทันสมัยดูภายใต้พื้นดิน จะปรากฏเป็นสายน้ำใต้ดินซึ่งเราเรียกว่า น้ำบาดาล
การเจาะบาดาลจึงเป็นวิธีการน้ำจากใต้ดินมาใช้  ชมผลงานการเจาะน้ำบาดาล
โดยเรียกรถเจาะบาดาลในพื้นที่ปัตตานี

 


– ปัตตานีบริการขุดเจาะน้ำบาดาล เพื่อนำมาทำน้ำประปาใช้ภายในบ้าน
– ช่างปัตตานีรับปรึกษางานระบบประปา อบต หมู่บ้าน โรงงานทำน้ำดื่ม โครงการบ้านจัดสรร โรงแรม รีสอร์ท 
– บริการขุดเจาะบาดาลปัตตานีทำการเกษตร นาข้าว พืชผัก ไร่ผลไม้ สวนยางพารา มันสัปหลัง อื่น ชมผลงานการเจาะน้ำบาดาล
– รับปรึกษางานระบบประปา ของโครงการ ปศุสัตว์ ฟาร์มหมู ฟาร์มไก่ และอื่นๆ ในปัตตานี
– รับสำรวจหาแหล่งน้ำบาดาลปัตตานี ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ให้คำปรึกษา
– ปัตตานีติดตั้งปั้มต่างๆ เป่าบ่อ ล้างบ่อ ซ่อมแซมบ่อ ราคาเป็นกันเอง
– ให้คำแนะนำปัญหาจากน้ำบาดาลในพื้นที่จังหวัดปัตตานี


ติดตั้งโซล่าเซลล์โซลาร์เซลล์ทางเลือกสู้ภัยแล้ง สูบน้ำทุนต่ำเพื่อการเกษตร  น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรพลังงานโซลาเซลล์โซล่าเซลล์ สูบน้ำเพื่อการเกษตร ติดตั้งปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ โซล่าเซลล์ซับเมิส ระบบสูบน้ำบาดาลโซล่าเซลล์ ปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์

            ติดต่อสอบถามราคาและการใช้งาน         

ความหมายของบ่อบาดาล(Ground Water Well)
ในทางวิชาการ หมายถึง รูหรือปล่องที่ขุดหรือเจาะลงไปถึงชั้นน้ำบาดาล เพื่อประสงค์ที่จะเอาน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ ฉะนั้น ในทางวิชาการจึงไม่กำหนดความลึกของบ่อเอาไว้ว่าบ่อลึกเท่าใด จึงจะเรียกว่าบ่อน้ำธรรมดา บ่อลึกเท่าใดจึงจะเรียกว่าบ่อบาดาล ผู้อ่านที่อ่านเรื่องการกำเนิดและชั้นน้ำบาดาลมาแล้วคงจะยังจำได้ว่า ชั้นน้ำบาดาลและระดับน้ำใต้ดินนั้นอาจจะอยู่เสมอระดับผิวดิน ต่ำกว่าผิวดินเพียงเมตรเดียว หรือหลายสิบเมตรก็ได้ ฉะนั้น บ่อทุกบ่อไม่ว่าลึกเท่าใดหากขุดหรือเจาะลงไปถึงชั้นน้ำก็เรียกว่า บ่อบาดาลได้ แต่ในทางความเข้าใจของคนทั่วไป คำว่า “ บาดาล ” ให้ความรู้สึกว่าอยู่ลึก แต่จะลึกเท่าใดไม่มีมาตรการใดจะบอกได้ จึงให้ความเห็นหรือความหมายของบ่อบาดาลแตกต่างกันไป ในความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ บ่อบาดาล ตามความหมายที่คนทั่วไปเข้าใจได้น่าจะหมายถึงบ่อทุกประเภทที่ใช้เครื่องเจาะ เจาะลงไปเพื่อเอาน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ได้ โดยมีปริมาณพอใช้ตลอดปี


ปัจจัยที่ส่งผลต่อระดับน้ำใต้ดินได้แก่
 
การแทรกซึมผ่านของหิน
ปริมาณน้ำที่แรกซึมลงไป
ลักษณะภูมิประเทศ
เขตในชั้นใต้ดินหรือน้ำบาดาลอยู่
 
เขตของดิน เป็นเขตที่รับน้ำจากบรรยากาศหรือน้ำฝนที่ตกลงมาจะมีมากหรือไม่มีเลยก็ได้ขึ้นอยู่กับฝนที่จะตกน้อยหรือมาก  เป็นการเปลี่ยนแปลงไปตามระดับน้ำฝนนั้นเอง
เขตอิ่มตัว น้ำที่ตกลงมาสู่พื้นบางส่วนจะเกิดการอิ่มตัวลงไปในชั้นหินและดินตามช่องว่างที่มี  เป็นเขตอขงน้ำบาดาลหรือน้ำใต้ดิน
ระดับน้ำใต้ดินเป็นน้ำที่มีไม่สม่ำเสมอต่ำกว่าน้ำบาดาล มีน้ำตามฤดูกาล  และภูมิประเทศ


 
น้ำบาดาล  คือน้ำที่อยู่ไต้ดินลึกลงไป  เกิดจาการดูดซึมของดินและกินไหลลึกลงไป  จนไปแทรกระหว่างหินและดินลึกลงไป  หากมีแรกดันของน้ำที่ต่ำกว่าน้ำใต้ดินที่มีจะเกิดเป็นน้ำพุขึ้นมา  มักเกิดขึ้นบริเวณใกล้เคียงภูเขา
 
น้ำบาดาลเกิดจาก  น้ำฝนที่อยู่ชั้นบรรยากาศตกลงมาสู่พื้น  กลายเป็นน้ำผิวดิน  ส่วนหึ่งก็จะเกิดการซึมลงไปอีกส่วนก็ระเหย  หรอรวมตัวกันเป็นแหล่งน้ำต่างๆ  แหล่งน้ำเหล่านั้นหากซึมลงไปก็จะถูกเก็บไว้ในชั้นใต้ดินที่ลึกลงไป ซึ่งลงไปหลายเมตรจนถึงเป็นกิโลเมตร  น้ำบาดาลที่อยู่ในหินเรียกว่า  น้ำในกิน  หากบริเวณที่มีหินหนืดหรือใกล้เคียง  เรียกว่า  น้ำหินหนืด
 
น้ำบาดาลสามารถที่จะขุดเจาะได้ตามบริเวณชั้นหินลึกลงไป  แต่บางที่อาจจะลึกไม่มากนิยมสูบมาใช้งาน  น้ำบาดาลมักจะอยู่ในระดับการซึมเข้าไปถึงและเป็นชั้นที่เก็บน้ำได้  หากลึงลงไปมากกว่า  15 กิโลเมตรมักจะไม่มีน้ำพบแต่ชั้นหินเท่านั้นรับเจาะบาดาลปัตตานี
 รับเจาะบาดาล อำเภอกะพ้อ
รับเจาะบาดาลตำบลกะรุบี 
รับเจาะบาดาลตำบลตะโละดือรามัน 
รับเจาะบาดาลตำบลปล่องหอย
 
 รับเจาะบาดาล อำเภอทุ่งยางแดง
รับเจาะบาดาลตำบลตะโละแมะนา 
รับเจาะบาดาลตำบลน้ำดำ 
รับเจาะบาดาลตำบลปากู 
รับเจาะบาดาลตำบลพิเทน
 
 รับเจาะบาดาล อำเภอปะนาเระ
รับเจาะบาดาลตำบลควน 
รับเจาะบาดาลตำบลคอกกระบือ 
รับเจาะบาดาลตำบลดอน 
รับเจาะบาดาลตำบลท่าข้าม 
รับเจาะบาดาลตำบลท่าน้ำ 
รับเจาะบาดาลตำบลบ้านกลาง 
รับเจาะบาดาลตำบลบ้านนอก 
รับเจาะบาดาลตำบลบ้านน้ำบ่อ 
รับเจาะบาดาลตำบลปะนาเระ 
รับเจาะบาดาลตำบลพ่อมิ่ง
 
 รับเจาะบาดาล อำเภอมายอ
รับเจาะบาดาลตำบลกระหวะ 
รับเจาะบาดาลตำบลกระเสาะ 
รับเจาะบาดาลตำบลตรัง 
รับเจาะบาดาลตำบลถนน 
รับเจาะบาดาลตำบลปะโด 
รับเจาะบาดาลตำบลปานัน 
รับเจาะบาดาลตำบลมายอ 
รับเจาะบาดาลตำบลลางา 
รับเจาะบาดาลตำบลลุโบะยิไร 
รับเจาะบาดาลตำบลสะกำ 
รับเจาะบาดาลตำบลสาคอบน 
รับเจาะบาดาลตำบลสาคอใต้ 
รับเจาะบาดาลตำบลเกาะจัน
 
 รับเจาะบาดาล อำเภอยะรัง
รับเจาะบาดาลตำบลกระโด 
รับเจาะบาดาลตำบลกอลำ 
รับเจาะบาดาลตำบลคลองใหม่ 
รับเจาะบาดาลตำบลประจัน 
รับเจาะบาดาลตำบลปิตูมุดี 
รับเจาะบาดาลตำบลยะรัง 
รับเจาะบาดาลตำบลระแว้ง 
รับเจาะบาดาลตำบลวัด 
รับเจาะบาดาลตำบลสะดาวา 
รับเจาะบาดาลตำบลสะนอ 
รับเจาะบาดาลตำบลเขาตูม 
รับเจาะบาดาลตำบลเมาะมาวี
 
 รับเจาะบาดาล อำเภอยะหริ่ง
รับเจาะบาดาลตำบลจะรัง 
รับเจาะบาดาลตำบลตอหลัง 
รับเจาะบาดาลตำบลตะโละ 
รับเจาะบาดาลตำบลตะโละกาโปร์ 
รับเจาะบาดาลตำบลตันหยงจึงงา 
รับเจาะบาดาลตำบลตันหยงดาลอ 
รับเจาะบาดาลตำบลตาลีอายร์ 
รับเจาะบาดาลตำบลตาแกะ 
รับเจาะบาดาลตำบลบางปู 
รับเจาะบาดาลตำบลบาโลย 
รับเจาะบาดาลตำบลปิยามุมัง 
รับเจาะบาดาลตำบลปุลากง 
รับเจาะบาดาลตำบลมะนังยง 
รับเจาะบาดาลตำบลยามู 
รับเจาะบาดาลตำบลราตาปันยัง 
รับเจาะบาดาลตำบลสาบัน 
รับเจาะบาดาลตำบลหนองแรต 
รับเจาะบาดาลตำบลแหลมโพธิ์
 
 รับเจาะบาดาล อำเภอสายบุรี
รับเจาะบาดาลตำบลกะดุนง 
รับเจาะบาดาลตำบลตะบิ้ง 
รับเจาะบาดาลตำบลตะลุปัน 
รับเจาะบาดาลตำบลทุ่งคล้า 
รับเจาะบาดาลตำบลบางเก่า 
รับเจาะบาดาลตำบลบือเระ 
รับเจาะบาดาลตำบลปะเสยะวอ 
รับเจาะบาดาลตำบลมะนังดาลำ 
รับเจาะบาดาลตำบลละหาร 
รับเจาะบาดาลตำบลเตราะบอน 
รับเจาะบาดาลตำบลแป้น
 
 รับเจาะบาดาล อำเภอหนองจิก
รับเจาะบาดาลตำบลคอลอตันหยง 
รับเจาะบาดาลตำบลดอนรัก 
รับเจาะบาดาลตำบลดาโต๊ะ 
รับเจาะบาดาลตำบลตุยง 
รับเจาะบาดาลตำบลท่ากำชำ 
รับเจาะบาดาลตำบลบางตาวา 
รับเจาะบาดาลตำบลบางเขา 
รับเจาะบาดาลตำบลบ่อทอง 
รับเจาะบาดาลตำบลปุโละปุโย 
รับเจาะบาดาลตำบลยาบี 
รับเจาะบาดาลตำบลลิปะสะโง 
รับเจาะบาดาลตำบลเกาะเปาะ
 
 รับเจาะบาดาล อำเภอเมือง
รับเจาะบาดาลตำบลกะมิยอ 
รับเจาะบาดาลตำบลคลองมานิง 
รับเจาะบาดาลตำบลจะบังติกอ 
รับเจาะบาดาลตำบลตะลุโบะ 
รับเจาะบาดาลตำบลตันหยงลุโละ 
รับเจาะบาดาลตำบลบานา 
รับเจาะบาดาลตำบลบาราเฮาะ 
รับเจาะบาดาลตำบลบาราโหม 
รับเจาะบาดาลตำบลปะกาฮะรัง 
รับเจาะบาดาลตำบลปุยุด 
รับเจาะบาดาลตำบลรูสะมิแล 
รับเจาะบาดาลตำบลสะบารัง 
รับเจาะบาดาลตำบลอาเนาะรู
 
 รับเจาะบาดาล อำเภอแม่ลาน
รับเจาะบาดาลตำบลป่าไร่ 
รับเจาะบาดาลตำบลม่วงเตี้ย 
รับเจาะบาดาลตำบลแม่ลาน
 
 รับเจาะบาดาล อำเภอโคกโพธิ์
รับเจาะบาดาลตำบลควนโนรี 
รับเจาะบาดาลตำบลช้างให้ตก 
รับเจาะบาดาลตำบลทรายขาว 
รับเจาะบาดาลตำบลทุ่งพลา 
รับเจาะบาดาลตำบลท่าเรือ 
รับเจาะบาดาลตำบลนาประดู่ 
รับเจาะบาดาลตำบลนาเกตุ 
รับเจาะบาดาลตำบลบางโกระ 
รับเจาะบาดาลตำบลปากล่อ 
รับเจาะบาดาลตำบลป่าบอน 
รับเจาะบาดาลตำบลมะกรูด 
รับเจาะบาดาลตำบลโคกโพธิ์
 
 รับเจาะบาดาล อำเภอไม้แก่น
รับเจาะบาดาลตำบลคอนทราย 
รับเจาะบาดาลตำบลตะโละไกรทอง 
รับเจาะบาดาลตำบลไทรทอง 
รับเจาะบาดาลตำบลไม้แก่น

ประกาศ/โฆษณาอื่นๆ ของสมาชิกท่านนี้

รถตู้ให้เช่าสามโคก

(กรุงเทพมหานคร) - A20 เช่ารถตู้ คุณสัก » 6 มี.ค. 2562

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 32 ครั้ง

รถตู้ให้เช่าบางเสาธง

(กรุงเทพมหานคร) - A20 เช่ารถตู้ คุณสัก » 6 มี.ค. 2562

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 36 ครั้ง

รถตู้ให้เช่าบางพลี

(กรุงเทพมหานคร) - A20 เช่ารถตู้ คุณสัก » 6 มี.ค. 2562

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 40 ครั้ง

รถตู้ให้เช่าบางบ่อ

(กรุงเทพมหานคร) - A20 เช่ารถตู้ คุณสัก » 6 มี.ค. 2562

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 51 ครั้ง

รถตู้ให้เช่าพระประแดง

(กรุงเทพมหานคร) - A20 เช่ารถตู้ คุณสัก » 6 มี.ค. 2562

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 42 ครั้ง

ราคา ไม่ระบุ

 •  สถานะสมาชิก :
  Member
 •  คะแนนหัวใจ : 0.00
  0.00% Complete
 •  ความน่าเชื่อถือ : 0.00
  0.00% Complete
 •  สถิติ : 0.00
  0.00% Complete
 • ผู้ลงประกาศ :
 • ความต้องการ :
 • สภาพสินค้า : ไม่ระบุ
 • วันที่ลงประกาศ : 6 ธ.ค. 2561
 • อัพเดทล่าสุด : 6 ธ.ค. 2561 14:13:11 น.
 • ที่อยู่ :
 • จังหวัด : ปัตตานี
 • เบอร์โทรศัพท์ :
 • Email :